จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ถนนสวยด้วยผักสวนครัว

จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแ [...]

อ่านต่อ

ตัวแทนกลุ่มทอผ้าอำเภอเชียรใหญ่ เข้าร่วมพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

พช.อำเภอเชียรใหญ่ เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุท [...]

อ่านต่อ