ส่งเสริมการใช้ กระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ otop ได้นำผลิตภัณฑ์ มาร่วมจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป ใช้กระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ otop ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

(Visited 72 times, 1 visits today)