ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ

เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายกิตติพงค์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ ในการบูรณาการร่วมกันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง

(Visited 39 times, 1 visits today)