ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินประเภททุนหมุนเวียน

เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
จัดประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินประเภททุนหมุนเวียน
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงขั้นตอนและแนวทางในการยื่นเสนอโครงการ

(Visited 18 times, 1 visits today)