ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.
นายกิตติพงค์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่และนางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ
ร่วมจัดประชุมตัวแทนคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ในพื้นที่ของอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาของการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
พร้อมกับชี้แจงแนวทางในการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ชุมชน

(Visited 30 times, 1 visits today)