ขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
จัดประชุมตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อดำเนินการทบทวนการรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 19 times, 1 visits today)