ขับเคลื่อนงานสตรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ มอบหมายให้ พัฒนากรประสานงานตำบล
ลงพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและประชุมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทตรี ที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ในพื้นที่ตำบลเชียรใหญ่และตำบลบ้านกลาง อำภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 32 times, 1 visits today)