ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและโครงการ กข.คจ. อำเภอเชียรใหญ่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวรุ้งตะวัน ไร่ทองรุ่งโรจน์ พัฒนากรประสานงานตำบล ลงพื้นที่ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง พร้อมกับประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 54 times, 1 visits today)