ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)

พช.อำเภอเชียรใหญ่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ มอบหมายให้พัฒนากรประสานงานตำบล ลงพื้นที่ประชุมเลือกคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง พร้อมกับประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒบทบาทสตรี

(Visited 77 times, 1 visits today)