ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.อำเภอเชียรใหญ่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวรุ้งตะวัน ไร่ทองรุ่งโรจน์ พัฒนากรประสานงานตำบล เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี​ ในพื้นที่ ต.ท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ พร้อมกับได้ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและรับสมัครสตรีที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 16 times, 1 visits today)