เชียรใหญ่ : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี น.ส.อภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียร ใหญ่/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่/นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลการะเกด/กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลการะเกด ผู้ช่วย ฯ แพทย์ ฯสารวัตร ฯ ตำบลการะเกด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 150 คน

(Visited 92 times, 1 visits today)