เปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าน้ำนอง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายมนตรา พรมสินธุ นายอำเภอเชียรใหญ่ มอบหมายให้ นายสุไพรัช ปิยะพงษ์ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอเชียรใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าน้ำนอง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 278 times, 1 visits today)