ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียรใหญ่

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สพอ.เชียรใหญ่ (สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เชียรใหญ่) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เชียรใหญ่ เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 90 times, 1 visits today)