ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียรใหญ่

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียรใหญ่ โดยมีนายจิตติวัชร์  คีรีพันธ์ ปลัดอำเภอ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ระดับอำเภอ

(Visited 330 times, 1 visits today)