เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตำบลบ้านเนิน

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางสุกรีฑา  อรุณจิตต์  พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วยนางวิไลภรณ์ หนูทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายศุภชัย หมอกแก้ว ปลัดอำเภอ เยี่ยมเยียนและมอบอาหารแห้งให้กับครัวเรือนยากจน คนไข้ติดเตียง ที่ประสบอุทกภัย ม. 1 , 2 , 3 ตำบลบ้านเนิน

(Visited 209 times, 1 visits today)