เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอ”

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมนตรา พรมสินธุ นายอำเภอเชียรใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 56 times, 1 visits today)