รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่”

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายขยรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เยี่ยมชมตลาดประชารัฐรักสามัคคี “ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่”

(Visited 39 times, 1 visits today)