เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของและให้กำลังใจครัวเรือนประสบอุทกภัย

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเชียรใหญ่ และประธานสตรีตำบลบ้านเนิน ออกเยี่ยมเยียนและมอบข้าวสาร ไข่ ไก่ แก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลเชียรใหญ่และตำบลบ้านเนิน

(Visited 23 times, 1 visits today)