เยี่ยมเยียนและมอบน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ เยี่ยมเยียนและมอบน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หมู่ที่ 8 , 9 ตำบลเขาพระบาท

(Visited 19 times, 1 visits today)