รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่”

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายขยรเกียรติ รักพา [...]

อ่านต่อ