ประชุมทีมงานตลาดประชารัฐ อ.เชียรใหญ่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ นางสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอ ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 97 times, 1 visits today)