ติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาพระบาท

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดยนางสาวสุกรีฑา  อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามผลการชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาพระบาท โดยมีนางฉวีวรรณ แก้วเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ให้การต้อนรับและร่วมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาพระบาทด้วย

(Visited 49 times, 1 visits today)