อำเภอเชียรใหญ่ รับมอบดอกไม้จันทน์

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ ได้รับมอบหมายจากนายมนตรา พรมสินธุ นายอำเภอเชียรใหญ่ ในการรับมอบดอกไม้จันทน์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

(Visited 31 times, 1 visits today)