ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วยนางวิภาดา โปซิว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเชียรใหญ่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 41 times, 1 visits today)