ขนมลาเชียรใหญ่ ขึ้นทะเบียน OTOP

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 กลุ่มผู้ผลิตขนมลา ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP อำเภอเชียรใหญ่

(Visited 150 times, 1 visits today)