ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพ.สอ.)

วันที่ 26 กันยายน 2560 นางสุกรีฑา  อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับอำเภอ (กพ.สอ.) เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียรใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

(Visited 34 times, 1 visits today)