ประชุมเชิงปฏิบัติการ กพ.สม. ตำบลเสือหึง

วันที่ 22 กันยายน 2560 นางสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วยนางนวพร นาพนัง เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพ.สม.) ตำบลเสือหึง

(Visited 84 times, 1 visits today)