ประชุมเชิงปฏิบัติการ กพ.สม.ตำบลไสหมาก

วันที่ 22 กันยายน 2560 นางสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ และนายสิริศักดิ์ ลิมปิยประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพ.สม.) ตำบลไสหมาก

(Visited 37 times, 1 visits today)