ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรี(กพ.สม.) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 กันยายน 2560 นางสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วยนางสุกัญญา รองเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรี(กพ.สม) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

(Visited 48 times, 1 visits today)