ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี(กพ.สม.)ตำบลการะเกด

วันที่ 22 กันยายน 2560 นางสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนางวิภาดา โปซิว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี (กพ.สม.) ตำบลการะเกด

(Visited 100 times, 1 visits today)