ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพ.สม.) ต.เชียรใหญ่

วันที่ 21 กันยายน 2560 นางวิภาดา  โปซิว พัฒนากรประจำตำบลเชียรใหญ่ เป็นวิทยากรตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ (กพ.สม.) ตำบลเชียรใหญ่

(Visited 36 times, 1 visits today)