ชาว พช.เชียรใหญ่ แสดงมุฑิตาจิต

วันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดยนางสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอ ร่วมกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต นางนวพร นาพนัง พัฒนากร

(Visited 23 times, 1 visits today)