ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)

📢📢📢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 20 [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอเชียงยืน ช่างผู้ควบคุมจาก อปท.จำนวน 9 แห่ง

📢📢📢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 19 [...]
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ใส่ผ้าไทยลายโคมเก้าผ้าลายประจำอำเภอเชียงยืน ร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง และพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ

16 มกราคม 2564 เวลา 07.39 น. 🚩นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวอำเภอเชียงยืน ร่วมกันใช้และสวมใส่ผ้าไทย

#จังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้า [...]
อ่านเพิ่มเติม