ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมติดตามการดำเนิน กข.คจ. และส่งเสริมการประกอบอาชีพ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 7 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 📌ณ ศาลาประชาคม ม.7 ต.กู่ทอง อ.เชียงย [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ ๑๒ ลงพื้นที่ติดตามลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๗ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

@เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก ม [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่.1 แปลงนางกาญจนา ชารี บ้านหนองซอน หมู่ 5 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (HLM)พื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย(งบกรม)

🎉🎉เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ครั้งที่ ๒ เพื่อคัดเลือกตำแหน่งทางการบริหาร

🎉🎉🎉สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม (๒๓ กรกฎ [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาสตรีผู้ทำประโยชน์ด้านการพัฒนาสตรีของอำเภอ

🎉🎉🎉สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม (๒๐ กรกฎ [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงนางสมศรี ปะนัดเท บ้านเชียงยืน หมู่ ๑๙ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

@ เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก [...]
อ่านเพิ่มเติม

เปิดโครงการอนุรักษ์ป่า ปลูกต้นไม้ ณ ที่สาธารณประโยชน์โคกสว่างหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

🎉🎉🎉สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เว [...]
อ่านเพิ่มเติม