เตรียมสถานที่”ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ตามนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน “ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ต้านภัยโควิท – 19

2 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น.
เปิดปฏิบัติการ 90 วัน
“ผู้นำต้องทำก่อน”
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
โดยนายบุญโฮม งามเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เตรียมสถานที่”ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ตามนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน “ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ต้านภัยโควิท – 19 ณ หลังจวนผู้ว่า (บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) จังหวัดมหาสารคาม
..โดยได้รับความร่วมมือจากนายธีรสิทธิ์ บำรุงสุข ปราชญ์สัมมาชีพ/ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อำเภอเชียงยืน มาออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมฯ

(Visited 47 times, 1 visits today)