ประชุมชี้แจงและจัดทำสัญญากับกลุ่มเป้าหมายที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@สพอ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
📍ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน
👉นายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วยจนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ประชุมชี้แจงและจัดทำสัญญากับกลุ่มเป้าหมายที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๙ กลุ่ม รวมเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๘๕,๒๐๐ บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท

(Visited 9 times, 1 visits today)