นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสพอ.เชียงแสน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย