พช.เชียงม่วน ร่วมกิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางวนิดา สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางรัตนา ชาวสวน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางรจนา ช้างสาร ประธานกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก เข้ารับมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย ณ กาดต้นสัก ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)