พช.เชียงม่วน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางวนิดา สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐดิจิทัล (นพร.) ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีกิจกรรมการเกี่ยวข้าว ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายเกมส์ชัย ชุมภูชนะภัย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)