พช.เชียงม่วน จัดพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. พิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าม่าน จำนวน 22 คุ้ม
3. กล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงพลังแห่งความศรัทธา การต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เติบโต และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครัวเรือน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านท่าม่าน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดไทยสุภาพ (วัดท่าม่าน) หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ในการนี้ นางวนิดา สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน กล่าวรายงาน และนายเชวงชัย สันป่าแก้ว ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าม่าน กล่าวต้อนรับ

(Visited 4 times, 1 visits today)