พช.เชียงม่วน จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จำนวน 3 ราย เพื่อนำไปเพาะปลูกให้มีผลผลิตที่ดี ปลอดภัย เป็นปัจจัยช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดไทยสุภาพ (วัดท่าม่าน) หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ในการนี้ นางวนิดา สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมพิธี

(Visited 4 times, 1 visits today)