สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมธรรมนันท์ (อุทธา อุตฺตโม อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐)อดีตเจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท อดีตเจ้าอาวาสวัดพรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 น.

🎗คณะสงฆ์อำเภอเชียงกลาง โดยพระครูนันทชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยพระครูศีลนันทโชติ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง,พระครูวิบูลนันทวิทย์ เจ้าคณะตำบลเปือ และพระสังฆาธิการในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง

🌟โดยนายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงกลาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมธรรมนันท์ (อุทธา อุตฺตโม อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐)อดีตเจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท อดีตเจ้าอาวาสวัดพรม

ในการนี้ นางพรมาลี ทาราทิพย์ พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง พร้อมหัวส่วนราชการ ผู้แทนผู้กำกับ สภ.เชียงกลาง,ผู้แทน ผบ.ร้อย ตชด.325 และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพระพุทธบาท ตำบลเชียงคาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง ชั้น 2  อำเภอเชียงกลาง

(Visited 18 times, 1 visits today)