สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2565 อำเภอเชียงกลาง

พช.เชียงกลาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2565 อำเภอเชียงกลาง

⏲️ วันที่  1 ธันวาคม 2565   เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง โดยนางพรมาลี  ทาราทิพย์ พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2565 ณ หอประชุมอำเภอเชียงกลาง

ในการนี้ นายอนุชา  แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในการประชุม

(Visited 7 times, 1 visits today)