สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1 ประจำ ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1 ประจำ ปีงบประมาณ 2566

⏰ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00น.

🌸 นายอนุชา  แก้วเพ็ชร์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงกลาง  มอบหมายให้นางพรมาลี  ทาราทืพย์ พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1 ประจำ ปีงบประมาณ 2566   🪡โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

(Visited 4 times, 1 visits today)