สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

💒 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง โดยนางพรมาลี ทาราทิพย์ พัฒนาการเชียงกลาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่านชั้น 4

(Visited 11 times, 1 visits today)