สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

🌟นายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทน นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 4  ตำบลพระธาตุ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ

🌸 โดยนางพรมาลี  ทาราทิพย์ พัฒนาการอำเชียงกลาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลางเข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ด้วย

 

(Visited 6 times, 1 visits today)