สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมการรับมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทยเบรฟร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ร่วมการรับมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทยเบรฟร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.

🌸 นายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงกลาง มอบหมายให้นางธัญญภัค แสนพะวัง ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทยเบรฟร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.เชียงกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนไทยเบรฟเวอร์เรจ จำกัด มหาชน และประชาชนชาวอำเภอเชียงกลาง เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบผ้าห่ม จำนวน 900 ผืน เพื่อช่วยบรรเทาภัยหนาวแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง

🪡ในการนี้ นางพรมาลี ทาราทิพย์ พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง มอบหมายให้นายสุริยา  อินทรศักดิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้

(Visited 4 times, 1 visits today)