รับฟังการประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

สุขนี้……..ที่เชียงกลาง
รับฟังการประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 💕💕
📣 วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง รับฟังการประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
🌸สพอ.เชียงกลาง รายงาน 💋

(Visited 3 times, 1 visits today)