ติดตามการ ตรวจสอบสถานะและแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอ เชียงกลาง

สุขนี้……..ที่เชียงกลาง
ติดตามการ ตรวจสอบสถานะและแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอ เชียงกลาง💕💕
📣 วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง ติดตาม การตรวจสอบสถานะและการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเชียงกลาง
ณ บ้านกลาง หมู่ 4 ตำบลพระธาตุ
บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
🌸สพอ.เชียงกลาง รายงาน 💋

(Visited 1 times, 1 visits today)