จิตอาสาพัฒนาสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จิตอาสาพัฒนาสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ (arm in arm)
วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564
เวลา 08.00 น.
(pointing right) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง โดย นางประกายศรี วิปุละ พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลางได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอนุชา แก้วเพ็รช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
ณ. สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างหาที่สุดมิได้
สพอ.เชียงกลางรายงาน (35mm Camera)

(Visited 2 times, 1 visits today)