มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ให้แก่หมู่บ้านแคว้ง ณ หอประชุมหมู่บ้านเเคว้ง ตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภูผา อภิรัฐวงศ์ นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธี มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ให้แก่หมู่บ้านแคว้ง ณ หอประชุมหมู่บ้านเเคว้ง ตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ในการนี้ นางประกายศรี วิปุละ พัฒนาการอำเภอเชียงกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นพต. นายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน และประชาชนบ้านเเคว้งได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของ ประจำปี 2563 เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ เป็นพลังในการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนำเงินขวัญถุงพระราชทานที่ได้รับมอบในปี พ.ศ.2563 เป็นทุนพระราชทานไปเสริมสร้างทุนแห่งศรัทธา และทางปัญญาในการสร้างพลังขจัดปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน ต่อไป
ทั้งนี้ได้ปรับรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
สพอ.เชียงกลางรายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)